اسناد جدید اسرائیلیها از کشتار دیریاسین؛ آتش در تپه جنازه فلسطینی‌ها

deiryassin

روزنامه اسرائیلی هاآرتص به تازگی در مقالهای به انتشار اسناد جدیدی از جنایات رژیم اسرائیلی در جریانکشتار دیریاسین پرداخت که در تاریخ 9 آوریل 1948 انجام شدیکی از این موارد سندی است که یهودا فدر از صهیونیستهایاسرائیلیی افراطی عضو گروهک اسرائیلی لیحی نوشته استوی نام جنبشی گیورا رابرای خود انتخاب کرده بود و 70 سال پیش سندی را نوشته که در آن از حجم وحشیگری  صهیونیستهایاسرائیلی در کشتار دیریاسین پردهبرداری میکند.

در این سند آمده استجنبش ما در روز جمعه گذشته با همکاری یگان ایتسل عملیات اشغال بزرگی را دریک روستای عربی در مسیر قدس به تلآویو انجام داداین عملیات در دیر یاسین انجام شدمن شخصاً بهصورت بسیار فعال در این عملیات حضور داشتم.  

وی کشتار دیریاسین و نقش خود در این استان را اینگونه توصیف میکندبرای اولین بار در زندگی میدیدمکه عرب ها با دست من و در برابر چشمان من کشته میشدندمن در این روستا یک فرد مسلح که بهسمت ما شلیک میکرد و دو دختر جوان‌ عرب بین سن 16 و 17 سال را کشتمآن ها را کنار دیوار ایستادهنگه داشتم و به سمت آنها با مسلسل تومیگان شلیک کردم.
وی در تشریح غارتگریهای شبه نظامیان رژیم اسرائیلی نوشته استما اموال و جواهرات و پول های زیادیرا مصادره کردیماین عملیات بسیار بزرگ بود.

این نامه یکی از اسناد تاریخی است که در فیلم مستند «متولد دیریاسین» اثر نیتع شوشانی منتشر شدهاستاین اثر مستند تحقیقی تاریخی و فراگیر در رابطه با کشتار دیریاسین به عنوان یکی از مهمترین حوادثدوران اعلام موجودیت رژیم اسرائیلی که تاکنون به عنوان لکه ننگی برای این رژیم باقی مانده ، به شمار میرود. Continue reading

Advertisements

سینمای تلفن های سفید

عباس سیاوش

سینمای تلفن های سفید نام گونه ای از سینماست که در ایتالیای نیمه دوم دهه 30 و در بحبوبه جنگ دوم جهانی رایج بود. نام اینگونه از سینما اشاره ای به حضور تلفن هایی به رنگ سفید در صحنه هایی از فیلم نامه دارد. تلفن سفید در آن زمان یکی از لوازم ارزشمند و کمیاب خانه بود که نمادی از بورژوازی مرفه و طبقات میانه ای بود که خود را با این رنگ تلفن از رنگ غالب سیاه تلفن های مشهور عمومی  و از اپراتورهای بی فایده تلفن جدا میکردند.

فیلم نامه های این فیلم ها عموما بر موضوعاتی چون داستان های عشق، خیانت ، بی عفتی و زنا تمرکز داشت. و به همین خاطر این ژانر گونه ای از سینما با روایتی غیر سیاسی و فارغ از مسئولیتی اجتماعی بود که در آن دوران  بسیار مورد پسند رژیم فاشیست ایتالیای قرارگرفت.

فیلم های این ژانر عمدتا در مکان های  خیالی اتفاق می افتاند، جایی که شخصیت های داستان بدون هیچ مشکل خود را وقف ماجراهای عاشقانه می کردند. در حقیقت در آن دوره، در کشور ایتالیا زنا همچنان یک جرم محسوب می شد و طلاق نیز از جانب قانون به رسمیت شناخته نمیشد.
casapecc-346x500

Continue reading

Iraq Invasion – Anniversary of The Biggest Terrorist Attack in Modern History

shock-and-awe

Since terrorism’s tragedy is again in the news, it is timely to revisit perhaps one of the biggest acts of terrorism in modern history – the illegal invasion and destruction – ongoing – of Iraq.

March 20th marked the thirteenth anniversary of an action resulting in the equivalent of a Paris, Brussels, London 7th July 2005, often multiple times daily in Iraq ever since. As for 11th September 2001, there has frequently been that death toll and heart break every several weeks, also ongoing.

America and Britain have arguably engaged in and generated the legacy of one of the longest recorded attacks of terrorism since World War Two.

There are no minutes silences or Eiffel Tower bathed in the colours of the Iraqi flag – or indeed those of the other ongoing Western engineered catastrophes, Afghanistan, Libya, Syria, or for the US-UK complicity in the human carnage in Yemen, or for the forty three dead and two hundred and thirty nine injured in Beirut in November, reportedly by ISIS, the day before the Paris attack. Continue reading

Half the Foreign Policy Experts Signing Clinton’s Anti-Sanders Letter Have Ties to Military Contractors

From: theintercept.com

GettyImages-498442700-article-header

Hillary Clinton’s campaign released a letter this week in which 10 foreign policy experts criticized her opponent Bernie Sanders’ call for closer engagement with Iran and said Sanders had “not thought through these crucial national security issues that can have profound consequences for our security.”

The missive from the Clinton campaign was covered widely in the press, but what wasn’t disclosed in the coverage is that fully half of the former State Department officials and ambassadors who signed the letter, and who are now backing Clinton, are now enmeshed in the military contracting establishment, which has benefited tremendously from escalating violence around the world, particularly in the Middle East.

Here are some of the letter signatories’ current employment positions that were not disclosed in the reporting of the letter: Continue reading

French tale on Libya war

From: Al-Monitor

A pro-NTC combatant greets France's President Sarkozy and NTC head Mustafa Abdul Jalil as they arrive at the Tripoli Medical Center

A pro-National Transitional Council (NTC) combatant greets France’s President Nicolas Sarkozy (R) and National Transitional Council (NTC) head Mustafa Abdul Jalil (C) as they arrive at the Tripoli Medical Center, Sept. 15, 2011.  (photo by REUTERS/Eric Feferberg)

 

French spies secretly organized and funded the Libyan rebels who defeated Moammar Gadhafi, according to confidential emails to Hillary Clinton that were made public on June 22.
he memos from Clinton adviser Sidney Blumenthal contradict the popular French narrative about its intervention in Libya, raising fresh questions about a war that toppled a dictator but left chaos and radicalism in his stead. They were allegedly written by retired CIA operative Tyler Drumheller and released by a special congressional panel investigating the 2012 attack on the US mission in Benghazi.

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/libya-gadhafi-french-spies-rebels-support.html#ixzz3y3HL4WSA